Zalo

☆☆ CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI VẢI VY HƯƠNG ☆☆

Hotline: : 0933 910 368 Địa chỉ: 283 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Trang chủ / VẢI GẤM

VẢI GẤM

VẢI GẤM

Vải gấm tafta - DH-18J00518

Vải gấm tafta - DH-18J00518

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm họa tiết sơn mài

Vải gấm họa tiết sơn mài

Liên hệ / Giá

500m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta hoa hồng

Vải gấm tafta hoa hồng

Liên hệ / Giá

Còn hàng (đơn tối thiểu)

vải gấm hoa kim tuyến - 5W53

vải gấm hoa kim tuyến - 5W53

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm họa tiết (BF777)

Vải gấm họa tiết (BF777)

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa kim tuyến  - 3209

Vải gấm hoa kim tuyến - 3209

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm thêu hoa  - MHL6

Vải gấm thêu hoa - MHL6

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm chiếc lá (BF-1563)

Vải gấm chiếc lá (BF-1563)

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm - 5W117

vải gấm - 5W117

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm bố in hoa

Vải gấm bố in hoa

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm bố in hoa

vải gấm bố in hoa

Liên hệ / Giá

Còn hàng (đơn tối thiểu)

Vải gấm bố hoa nổi - EG0023

Vải gấm bố hoa nổi - EG0023

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Gấm voan thêu

Gấm voan thêu

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm

Vải gấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải gấm thời trang

Vải gấm thời trang

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm hạc mai - HB162

vải gấm hạc mai - HB162

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm thêu hoa  - HBS148

vải gấm thêu hoa - HBS148

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm beo kim tuyến - HBL60

vải gấm beo kim tuyến - HBL60

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm thêu  hoa - MTS-2493

vải gấm thêu hoa - MTS-2493

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm voan thêu kim tuyến - MTS-3622

Vải gấm voan thêu kim tuyến - MTS-3622

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm hoa kim tuyến - MT071861-014

vải gấm hoa kim tuyến - MT071861-014

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm tafta hoa hồng - DJ-18J024-22

vải gấm tafta hoa hồng - DJ-18J024-22

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm trừu tượng - BS443

Vải gấm trừu tượng - BS443

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa hồng

Vải gấm hoa hồng

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm tafta thêu hoa - EG0121

vải gấm tafta thêu hoa - EG0121

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm kim tuyến

Vải gấm kim tuyến

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm cứng kim tuyến

Vải gấm cứng kim tuyến

Liên hệ / Giá

500m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm voan thêu - SN380-1

Vải gấm voan thêu - SN380-1

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa nhí - BF1201

Vải gấm hoa nhí - BF1201

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm chim sẻ

Vải gấm chim sẻ

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm kim tuyến - NB1121

Vải gấm kim tuyến - NB1121

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm hoa mai - 1905

vải gấm hoa mai - 1905

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm bố - BF314

Vải gấm bố - BF314

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm trừu tượng

vải gấm trừu tượng

Liên hệ / Giá

500m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm cò

Vải gấm cò

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm thỏ - HBS213

Vải gấm thỏ - HBS213

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta hoa ly - MTS-4216

Vải gấm tafta hoa ly - MTS-4216

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa cẩm tú cầu - NB591

Vải gấm hoa cẩm tú cầu - NB591

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm trừu tượng - NHB184

Vải gấm trừu tượng - NHB184

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm hoa nổi cao cấp - NB132

vải gấm hoa nổi cao cấp - NB132

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm thời trang

vải gấm thời trang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải gấm thêu hoa - MTS-3201

Vải gấm thêu hoa - MTS-3201

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm chim sẻ - NB1138

vải gấm chim sẻ - NB1138

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm thêu hoa - ME5-019

Vải gấm thêu hoa - ME5-019

Liên hệ / Giá

1000m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa nhí ( MTS-4961)

Vải gấm hoa nhí ( MTS-4961)

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm trừu tượng - NB-347

Vải gấm trừu tượng - NB-347

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm kim tuyến - ME2-012

Vải gấm kim tuyến - ME2-012

Liên hệ / Giá

1000m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta lông vũ - MTS-3655

Vải gấm tafta lông vũ - MTS-3655

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm hình học - BS22

vải gấm hình học - BS22

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm kim tuyến - MTS-2105

vải gấm kim tuyến - MTS-2105

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm họa tiết - MTS-3654

Vải gấm họa tiết - MTS-3654

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa nổi - EG0060

Vải gấm hoa nổi - EG0060

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm thêu hoa - BF1575

Vải gấm thêu hoa - BF1575

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm thêu hoa kim tuyến

Vải gấm thêu hoa kim tuyến

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta thêu hoa nổi

Vải gấm tafta thêu hoa nổi

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

vải gấm hoa nhí -

vải gấm hoa nhí -

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm thêu hoa

Vải gấm thêu hoa

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm chim - HB350

Vải gấm chim - HB350

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta hoa nổi

Vải gấm tafta hoa nổi

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm hoa nhí - NHB23

Vải gấm hoa nhí - NHB23

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta

Vải gấm tafta

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

Vải gấm tafta thêu hoa - BF1701

Vải gấm tafta thêu hoa - BF1701

Liên hệ / Giá

200m/màu (đơn tối thiểu)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cửa Hàng Vải Vy Hương

Địa chỉ: 283 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38639128

Hotline: 0933910368

Email: thoitrangren88@gmail.com

Ms Hương

Ms Hương

0933910368

Zalo icon Email icon

Cửa Hàng Vải Vy Hương

Với nhiều năm kinh nghiệm, Vy Hương chuyên sản xuất và cung cấp vải cao cấp gồm: vải ren thêu, ren may gân, ren 3D, ren kim sa, ren đính đá, ren chân đăng, lụa, cotton thêu, vải gấm hoa nổi,... Đảm bảo chất liệu dày dặn, phù hợp nhiều trang phục khác nhau.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cửa Hàng Vải Vy Hương

Địa chỉ: 283 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38639128

Hotline: 0933910368

Email: thoitrangren88@gmail.com

Cửa Hàng Vải Vy Hương
Địa chỉ: 283 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 41X8036471 Do UBNN Quận Tân Phú Phòng Kinh Tế - Cấp ngày 17/10/2019
Người chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Vy Hương
@ Bản quyền thuộc về Cửa Hàng Vải Vy Hương. Designed by Trang vàng Việt Nam.